POLITYKA PRYWATNOŚCI

  

Swietelsky Sp. z o.o.

(w skrócie “Swietelsky)

 WSTĘP

Firma Swietelsky Sp. z o.o. (dalej zwana Swietelsky) chroni dane osobowe ze swoich kontaktów ze wszystkimi partnerami biznesowymi i pracownikami. Swietelsky przetwarza  dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych.

 

 1. ZAKRES:

Zakres rzeczowy: niniejsza polityka reguluje przetwarzanie danych osobowych w Grupie Swietelsky oraz w Swietelsky Sp. z o.o.

Zakres personalny: Polityka ta dotyczy wszystkich pracowników Swietelsky Sp. z o.o., a także jej partnerów, klientów i dostawców oraz innych osób uczestniczących w działaniu Swietelsky.

Okres obowiązywania: Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 i obowiązuje jako minimalny standard dla przetwarzania danych osobowych.

 

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH :

Swietelsky przetwarza dane osobowe od pracowników, partnerów, klientów i dostawców w celu prowadzenia działalności gospodarczej i spełniania powiązanych wymagań prawnych i umownych.

 1. Przetwarzanie danych partnerów biznesowych: Swietelsky przetwarza dane osobowe dostarczone przez zainteresowane strony , klientów , dostawców itp. w celu przygotowania ofert i przetwarzania zleceń, a także spełnienia związanych z nimi zobowiązań umownych i prawnych.

 2. Kandydaci do pracy: Dane kontaktowe i dokumenty rekrutacyjne, składane w trakcie podania o pracę, będą przez nas przetwarzane elektronicznie w celu wyboru odpowiednich kandydatów do pracy. W przypadku odmowy zatrudnienia, przechowywanie dokumentów rekrutacyjnych ponad okres wymagany przepisami prawa, będzie odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą.

 1. Witryna i Google Analytics :

a. Adres IP : Podczas odwiedzania naszej witryny informacje są automatycznie zapisywane na serwerze internetowym. Obejmuje to używaną przeglądarkę, używany system operacyjny, stronę, którą wprowadziłeś do naszej witryny, adres IP, czas dostępu i inne informacje. Dane te są pseudonimizowane z punktu widzenia firmy Swietelsky Sp. z o.o. i nie można ich przypisać do żadnych wyjątkowych osób bez dodatkowych źródeł danych.

Swietelsky Sp. z o.o. nie ocenia tych danych, o ile nie zachodzi nielegalne korzystanie z witryny.

b. Google Analytics: ta strona internetowa korzysta z usługi “Google Analytics” dostarczonej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy korzystania z witryny przez użytkowników. Usługa wykorzystuje pliki “cookies” – pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Informacje gromadzone przez pliki cookie są zwykle wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Na tej stronie ma miejsce anonimizacja IP. Adres IP użytkowników jest skrócony w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ta redukcja eliminuje osobiste odniesienie do twojego adresu IP. Zgodnie z warunkami umowy, którą operatorzy stron internetowych zawarli z firmą Google Inc., wykorzystują zebrane informacje do kompilacji oceny aktywności na stronie i aktywności na stronie oraz świadczenia usług internetowych.

Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie na urządzeniu, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie ma gwarancji, że będzie można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli Twoja przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Ponadto można użyć wtyczki przeglądarki, aby zapobiec przesyłaniu informacji gromadzonych przez pliki cookie (w tym adres IP) do Google Inc.

i wykorzystywanych przez Google Inc. Poniższy link przeniesie Cię do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en [tools.google.com]

Alternatywnie, klikając ten link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl [tools.google.com], Google Analytics uniemożliwi zbieranie informacji o Tobie z poziomu tej witryny. Klikając powyższy link, pobierasz “cookie opt-out”. Twoja przeglądarka musi zezwalać na przechowywanie plików cookie. Jeśli regularnie usuniesz pliki cookie, będziesz musiał kliknąć ten link za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę.

Oto więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl [support.google.com]

c. Uwaga na temat plików cookie

Odwiedzając naszą stronę internetową, informujemy o tym, zgodnie z zasadami UE dotyczącymi plików cookie, że nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Oto różnica między:

“Session cookies – pliki cookie sesyjne”, które są automatycznie usuwane ponownie w zależności od ustawień przeglądarki internetowej po opuszczeniu przeglądarki,

“Permament cookies- stałe pliki cookie”, które są deponowane z okresem ważności i pozostają po zamknięciu przeglądarki.

Aby notatka dotycząca używania plików cookie była wyświetlana po potwierdzeniu za pomocą OK za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, stały plik cookie “z włączoną obsługą cb” jest przechowywany przez okres 365 dni.

Na naszej stronie używamy również tzw. “session cookies-ciasteczek sesyjnych” w celu ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych lub zapewnienia podstawowych funkcji stron internetowych.

Te pliki cookie nie pobierają informacji przechowywanych na dysku twardym użytkownika i nie mają wpływu na komputer ani jego pliki. Większość przeglądarek jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Możesz jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę, aby ostrzegać o wysyłaniu plików cookie.

Zawsze możesz usunąć pliki cookie, które są już na Twoim komputerze. Procedura różni się w przypadku przeglądarek, zapoznaj się z podręcznikiem przeglądarki (w menu “Pomoc” w menu przeglądarki). 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Zgodnie z unijnym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Przyjęta podstawa prawna zależy od tego, w jakim określonym celu Państwa dane osobowe  przetwarzane.

W niektórych przypadkach należy uzyskać zgodę na pozyskanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli wyrazisz zgodę, możesz ją odwołać w późniejszym terminie. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie już wykonane.

W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do przestrzegania obowiązujących przepisów lub też do wypełnienia dotychczasowych Państwa umów.

W innych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie wynikać z uzasadnionego interesu w celu komunikowania się z Państwem odnośnie naszych usług.

 

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Przetwarzanie danych osobowych w Swietelsky Sp. z o.o. opiera się na surowych zasadach ochrony i bezpieczeństwa danych oraz praw osób, których to dotyczy, jako najwyższych dóbr.

Legalność i przejrzystość : przetwarzanie danych jest zgodne z prawem i jest dokonywane w dobrej wierze.

Ograniczenie celu : dane są gromadzone i przetwarzane w określonych, jednoznacznych i legalnych celach. Przetwarzanie danych nie odbywa się w sposób niezgodny z tymi celami.

Minimalizacja danych : gromadzone i przetwarzane są tylko te dane, które są absolutnie niezbędne do określonych celów. Jeśli możliwe jest osiągnięcie celu, a wysiłek jest uzasadniony, przetwarzane będą tylko anonimowe dane.

Ograniczenie przechowywania i usuwanie: dane osobowe są usuwane, gdy tylko wygasną cele, dla których zostały pierwotnie zgromadzone, a okresy przechowywania danych nie przeszkodzą ich usunięciu. Jeżeli w indywidualnych przypadkach istnieją uzasadnione interesy związane z tymi danymi, będą one przechowywane, dopóki interesy warte ochrony nie zostaną prawnie wyjaśnione.

Bezpieczeństwo danych : dane osobowe podlegają tajemnicy danych. Dane te będą traktowane jako poufne i są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed nieuprawnionym dostępem, bezprawnym ujawnieniem lub manipulacją i chronione przed utratą i zniszczeniem.

Prawidłowość danych: Dane osobowe są poprawne, kompletne i aktualne.  W celu skorygowania nieaktualnych, nieprawidłowych lub niekompletnych danych podejmowane są odpowiednie środki.

 

 1. PRZESYŁANIE DANYCH :

Przekazywanie danych osobowych odbiorcom spoza  Swietelsky Sp. z o.o. 

i odbiorcom w państwach trzecich UE będzie się odbywać na mocy podstaw prawnych, z zachowaniem najwyższej poufności i bezpieczeństwa danych. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

Dane osobowe są przesyłane do odbiorców przez Swietelsky Sp. z o.o. w celu spełnienia wymogów ustawowych i ułatwienia działań administracyjnych. Przekazywanie również odbywa się wyłącznie zgodnie z przepisami prawa.

Kategorie odbiorców, zgodnie z art 13 ust 1 lit e Ogólnego Rozporządzenia  o Ochronie Danych:

 • Podwykonawcy, generalni wykonawcy, dostawcy

 • Procesorzy (firmy przetwarzające), pod warunkiem, że potrzebują tych danych do wykonywania swoich usług

 • Władze, władze publiczne i instytucje

 • Notariusze, doradcy prawni i podatkowi,  rzeczoznawcy, eksperci, w celu  wykonywania lub obrony roszczeń prawnych

 • Firmy rachunkowe w celu spełnienia wymogów rachunkowości

 • Firmy ubezpieczeniowe

 • Instytucje kredytowe i finansowe lub podobne instytucje

 • Sądy w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych

 • Instytucje arbitrażowe.

 

 1. ZOBOWIĄZANIE DO POUFNOŚCI DANYCH:

Wszyscy pracownicy Swietelsky Sp. z o.o. i pracownicy kontrahentów Spółki zobowiązani są umownie do zachowania poufności i są regularnie informowani i szkoleni w zakresie bezpiecznego posługiwania się danymi osobowymi osobistymi i innymi krytycznymi danymi.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:

Ochrona poufności, dostępności i integralności danych jest kluczowym zadaniem Swietelsky Sp. z o.o. Dotyczy to również tajemnicy handlowej, danych klientów, danych osobowych i innych istotnych informacji.

W tym celu wprowadzono techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem wiedzy technicznej i najlepszymi praktykami międzynarodowymi, a także ustanowiono bezpieczeństwa i są one stale ulepszane.

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Swietelsky Sp. z o.o. nie jest w obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, ponieważ nie ma zastosowania art. 37 ust. 1 unijnego RODO.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Każda osoba, której dane przetwarza Swietelsky, może w każdej chwili odwołać się do praw własnych osób, których dane dotyczą, i dochodzić tych praw u Swietelsky Sp. z o.o., tj. Administratora Danych Osobowych. Aby korzystać ze swoich praw, zawsze możesz skontaktować się z nami, pisząc e-mailem na adres: centrala@swietelsky.pl.

Informacja : Podmioty, których to dotyczy, mogą w każdej chwili zażądać informacji o tym, które dane osobowe są przetwarzane, oraz o tym, do jakich celów służy to przetwarzanie.

Korekta: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych.

Ograniczenie : Osoby, których dane dotyczą, mają prawo ograniczyć przetwarzanie, jeśli prawidłowość danych jest kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, dane nie są już potrzebne do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania.

Wycofanie : Osoby, dane których dotyczą, mają prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą.

Przenośność : osoby zainteresowane mają prawo, aby dane osobowe, które przekazały Swietelsky, zostały udostępnione w sposób uporządkowany, powszechny i ​w formacie ​możliwym do odczytu maszynowego. Osoby te mają również prawo zażądać przekazania tych danych innej odpowiedzialnej osobie, jeśli jest to technicznie możliwe. Przenośność dotyczy wyłącznie danych osobowych przetwarzanych za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Usunięcie  prawo do bycia zapomnianym : osoba, której dotyczą dane, ma prawo zażądać natychmiastowego usunięcia danych osobowych dotyczących tej osoby, jeżeli podstawa prawna przetwarzania danych nie istnieje lub została usunięta, przetwarzanie danych jest przedmiotem sprzeciwu, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i żadne przepisy nie uniemożliwiają usunięcie tych danych. Bezpieczeństwo danych ma również wysoki priorytet ze względu na prawa osób, których te dane dotyczą, dlatego dochodzenie tych praw jest możliwe tylko po wyraźnym jednoznacznym zidentyfikowaniu osoby, której dane dotyczą.

 

 1. CIĄGŁA KONTROLA I DOSKONALENIE :

Ciągle doskonalenie jakości i procesów stanowi dla firmy Swietelsky ogromną wartość. Grupa Swietelsky wdrożyła system ciągłego doskonalenia jakości, dokumentowany od lat certyfikatem ISO 9001. Zachowywanie ochrony danych i obowiązującego prawodawstwa oraz skuteczność środków bezpieczeństwa danych jest stale monitorowana i ulepszana za pomocą tych procesów, tak, aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę danych.

KOMFORT
I ELEGANCJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

BIURO SPRZEDAŻY

SWIETELSKY SP. Z O.O

UL. NAGIETKOWA 8
20-224 LUBLIN

INWESTOR

Swietelsky